សមាគមសម្ព័ន្ធអ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជា

បក្ស១៨ ឃោសនារកសំឡេងឆ្នោត ខណៈបក្សប្រឆាំងដ៏ធំមិនអាចចូលប្រកួត ហើយប្រឈមនឹងផ្លូវច្បាប់

គណបក្សនយោបាយទាំង១៨ ដែលទទួលបានការអនុញ្ញាតដោយគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោត( គ.ជ.ប ) ឱ្យចូលរួមប្រកួតប្រជែងក្នុងការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រនីតិកាលទី៧ បានធ្វើយុទ្ធនាការឃោសនារកសំឡេងឆ្នោតតាមសក្ដានុពលនិង ធនធានរៀងៗខ្លួន ចាប់តាំងពីថ្ងៃ ទី១ រហូតដល់ថ្ងៃទី២១ ខែកក្កដា ខណៈសមាជិកគណបក្សប្រឆាំងមួយចំនួនត្រូវបានចាប់ខ្លួន និងកាត់ទោសមិនឱ្យឈរឈ្មោះបោះឆ្នោតយ៉ាងតិច២០ឆ្នាំ ក្រោមបទចោទថាបានធ្វើសកម្មភាពប្រឆាំង នឹងការបោះឆ្នោត ។

38 views