សមាគមសម្ព័ន្ធអ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជា

អំពីយើង

តើ​ខេមបូចា​ជា​អ្វី?

ខេមបូចា គឺ​ជា​ស្ថាប័នអង្គការ​អ្នក​សារព័ត៌មាន បង្កើត​ឡើង​ដោយ​ក្រុម​អ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជាដែល​ប្តេជ្ញា​ប្រកាន់​ខ្ជាប់នូវគោលការណ៍​​​​​វិជ្ជាជីវៈ មាន​ភាព​ឯករាជ្យ មិនមាននិន្នាការ​​លម្អៀង​ទៅរកគណបក្សនយោបាយណាមួយ​ឡើយ។ ខេមបូចា​​​ធ្វើ​សកម្មភាព​ដើម្បី​ពង្រឹង​វិជ្ជាជីវៈ​សារព័ត៌មាន ​​សេរីភាព​អ្នក​សារព័ត៌មាន ឯករាជ្យ​ភាព​ប្រព័ន្ធ​ផ្សព្វផ្សាយនិង​អំណាច​សារព័ត៌មាន ព្រម​ទាំង​ការពារ​អ្នក​សារព័ត៌មាន។​