អំពីខេមបូចា

នៅថ្ងៃទី ១៦ ខែកុម្ភះឆ្នាំ ២០១៩ អ្នកកាសែតអាជីពជាង ២០ នាក់មកពីអង្គភាពសារព័ត៌មានផ្សេងៗគ្នាបានបើកកិច្ចប្រជុំដើម្បីពិភាក្សាពីស្ថានភាពប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនៅកម្ពុជាដោយពួកគេបានចែករំលែកបទពិសោធន៍អំពីបញ្ហាដែលអ្នកសារព័ត៌មានកំពុងប្រឈមនៅក្នុងប្រទេសហើយបានព្រមព្រៀងបង្កើតបណ្តាញអ្នកសារព័ត៌មានថ្មី។ ក្រុមប្រឹក្សាបានជួបប្រជុំរៀងរាល់សប្តាហ៍ហើយបានបោះឆ្នោតអោយឈ្មោះបណ្តាញថ្មីនៃសម្ព័ន្ធអ្នកកាសែតកម្ពុជារឺខេមបូជេអារយៈពេលខ្លី។ ខេមបូជេមានប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាលអនុប្រធាន ២ រូបនិងសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាភិបាល ១២ រូបផ្សេងទៀត។

ក្រុមប្រឹក្សាភិបាលបានបញ្ជូនឯកសារទៅក្រសួងព័ត៌មានដើម្បីទទួលបានអាជ្ញាប័ណ្ណសមាគមនៅថ្ងៃទី ២៥ ខែមិថុនាឆ្នាំ ២០១៩ និងបានទទួលអាជ្ញាប័ណ្ណនៅថ្ងៃទី ៩ ខែកញ្ញាឆ្នាំ ២០១៩ ។

ខេមបូជេអេមក៏បានបង្កើតគេហទំព័រព័ត៌មានអង់គ្លេសមួយដែលមានឈ្មោះថា cambojanews.com ។

ខេមបូជេអេចនឹងផ្តល់ព័ត៌មានត្រឹមត្រូវដល់ប្រជាជននៅកម្ពុជានិងពិភពលោកក្នុងគោលបំណងស្តារប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យនៅកម្ពុជា។

ចក្ខុវិស័យ

ខេមបូជេចង់ ឲ្យ អ្នកសារព័ត៌មានមានសេរីភាពពេញលេញដើម្បីបំពេញនូវតម្រូវការអាជីពរបស់ពួកគេ។

ខេមបូជេអាល់ចាត់ទុកអ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជាថាមានវិជ្ជាជីវៈហើយអាចអនុវត្តកាតព្វកិច្ចរបស់ខ្លួនដើម្បីរាយការណ៍ដោយសេរីសុវត្ថិភាពសុវត្ថិភាពនិងគ្មានការត្រួតពិនិត្យឬសម្ពាធពីគណបក្សណាមួយឬដោយសារស្ថានភាពរស់នៅឬគ្រួសារនិងស្ថានភាពសង្គម។ ការងារវិជ្ជាជីវៈរបស់ពួកគេគួរតែបង្កើតការជឿទុកចិត្តក្នុងចំណោមប្រជាជនតាមរយៈ អត្ថបទរបស់ពួកគេដែលគួរតែលើកកម្ពស់ផលប្រយោជន៍សាធារណៈនិងជំរុញឱ្យមានយុត្តិធម៌ក្នុងសង្គមរកដំណោះស្រាយនិងបង្កឱ្យមានការឆ្លើយតបពីអ្នកពាក់ព័ន្ធដែលមានការទទួលខុសត្រូវចំពោះកង្វល់ដែលបានលើកឡើងដោយប្រជាជន។ គឺជាធនធានជាតិដែលអាចចូលរួមចំណែកដល់សមិទ្ធិផលសំខាន់ៗនិងចងក្រងឯកសារដែលនឹងត្រូវប្រើប្រាស់ជាកំណត់ត្រាប្រវត្តិសាស្ត្រនាពេលអនាគត។

បេសកម្ម

ខេមបូជេលើកកម្ពស់សេរីភាពសារព័ត៌មានពង្រឹងវិជ្ជាជីវៈអ្នកកាសែតផ្តល់មធ្យោបាយគាំទ្រដល់អ្នកសារព័ត៌មានផ្តល់ព័ត៌មានគួរឱ្យទុកចិត្តនិងស៊ីជម្រៅនិងការពារអ្នកសារព័ត៌មាន។

តម្លៃស្នូល

ខេមកូជេអេត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយយោងទៅតាមគុណតម្លៃដូចខាងក្រោម៖

– វិជ្ជាជីវៈ៖ នេះគឺជាគោលការណ៍សំខាន់មួយរបស់ CamboJA ការងាររបស់យើងផ្អែកលើវិជ្ជាជីវៈវិជ្ជាជីវៈជំនាញសារព័ត៌មាននិងក្រមសីលធម៌។ យើងធ្វើការដោយគ្មានការភ័យខ្លាចឬការពេញចិត្ត។

– ភាពស្មោះត្រង់៖ យើងឈរចំពោះភាពសុចរិតភាពតម្លាភាពភាពជឿជាក់ភាពយុត្តិធម៌និងការរាយការណ៍ការពិតគឺជាគ្រឹះរបស់យើង។

– សេរីភាព៖ យើងឈរលើសេរីភាពមូលដ្ឋាននៃការបញ្ចេញមតិជាពិសេសសេរីភាពសារព័ត៌មានយើងគាំទ្រអ្នកសារព័ត៌មានទាំងអស់ឱ្យអនុវត្តសេរីភាពរបស់ពួកគេដែលត្រូវបានធានាដោយច្បាប់ជាតិនិងអន្តរជាតិ។

– ទំនួលខុសត្រូវ៖ ខេមបូជេអាទទួលខុសត្រូវចំពោះរាល់សកម្មភាពរបស់ខ្លួនក្រោមច្បាប់កម្ពុជាជាពិសេសទាក់ទងនឹងការបោះពុម្ពមាតិកានិងសកម្មភាព។

– សមភាពយេនឌ័រ៖ ខេមបូជេជជំរុញលើកកម្ពស់ការចូលរួមរបស់ស្ត្រីក្នុងវិស័យសារព័ត៌មានខេមបូជេអេមគឺបើកចំហចំពោះការចូលរួមយ៉ាងសកម្មរបស់អ្នកសារព័ត៌មានស្ត្រីគ្រប់ជាន់ថ្នាក់។