សមាគមសម្ព័ន្ធអ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជា

ឈូន ណារី

លោកស្រី កឹម សុគន្ធារី អនុប្រធានមន្ទីរសាធារណការ និងដឹកជញ្ជូនខេត្តបាត់ដំបង ចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីសន្ទនាមតិរបស់វិទ្យុជាតិខេត្តបាត់ដំបង។ (រូបថត៖ ឈួន ណារី)

ពលរដ្ឋរស់នៅក្នុងក្រុងបាត់ដំបងត្អូច​ត្អែរ​ពាក់ព័ន្ធអាជ្ញាធរជីកគាស់កកាយផ្លូវធ្វើ​ឱ្យ​ខូចខាត និងដីហុយខ្លាំង

ពលរដ្ឋដែលរស់នៅក្នុងក្រុងបាត់ដំបងជាច្រើននាក់បានសម្តែងការមិនសប្បាយចិត្តជាខ្លាំងដោយសារតែ​អាជ្ញាធរជីកគាស់កាយផ្លូវគ្រប់ទីកន្លែងនៅក្នុងក្រុង​ធ្វើឱ្យផ្លូវខូចខាត និងដីហុយជាខ្លាំងដែលនាំឱ្យប៉ះពាល់​សុខភាពផ្លូវដង្ហើមដល់អ្នកដំណើរ ជាពិសេសអាចបណ្តាលឱ្យមានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ថែមទៀតផង។
លោកស្រី កឹម សុគន្ធារី អនុប្រធានមន្ទីរសាធារណការ និងដឹកជញ្ជូនខេត្តបាត់ដំបង ចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីសន្ទនាមតិរបស់វិទ្យុជាតិខេត្តបាត់ដំបង។ (រូបថត៖ ឈួន ណារី)

ពលរដ្ឋរស់នៅក្នុងក្រុងបាត់ដំបងត្អូច​ត្អែរ​ពាក់ព័ន្ធអាជ្ញាធរជីកគាស់កកាយផ្លូវធ្វើ​ឱ្យ​ខូចខាត និងដីហុយខ្លាំង

ពលរដ្ឋដែលរស់នៅក្នុងក្រុងបាត់ដំបងជាច្រើននាក់បានសម្តែងការមិនសប្បាយចិត្តជាខ្លាំងដោយសារតែ​អាជ្ញាធរជីកគាស់កាយផ្លូវគ្រប់ទីកន្លែងនៅក្នុងក្រុង​ធ្វើឱ្យផ្លូវខូចខាត និងដីហុយជាខ្លាំងដែលនាំឱ្យប៉ះពាល់​សុខភាពផ្លូវដង្ហើមដល់អ្នកដំណើរ ជាពិសេសអាចបណ្តាលឱ្យមានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ថែមទៀតផង។

ព័ត៌មានថ្មី

អត្ថបទពេញនិយម