សមាគមសម្ព័ន្ធអ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជា

ហ៊ុន ឌីម៉ូ​ (ខេត្តសៀមរាប)

គំនរសំរាមដែលបានដាក់រាយប៉ាយនៅទីលានចាក់សំរាមដែលគ្រប់គ្រងដោយក្រុមហ៊ុន ហ្គាអ៊ីយ៉ា(Gaea) ក្នុងខេត្តសៀមរាប។ រូបថត៖ ហ៊ុន ឌីម៉ូ

ពលរដ្ឋនិងអាជ្ញាធរ ស្នើឲ្យមន្ត្រីជំនាញរៀបចំទីលានចាក់សំរាមឲ្យមានលក្ខណៈបច្ចេកទេស ដើម្បីកុំឲ្យប៉ះពាល់សុខភាពពលរដ្ឋ

សៀមរាប៖ ពលរដ្ឋនិងអាជ្ញាធរឃុំត្រពាំងធំ ក្នុងស្រុកបាគង ខេត្តសៀមរាបបានស្នើឲ្យមន្ត្រីជំនាញរៀបចំទីលានចាក់សំរាមដែលគ្រប់គ្រងដោយក្រុមហ៊ុន ហ្គាអ៊ីយ៉ា(Gaea)ឲ្យបានល្អ និងត្រូវតាមបច្ចេកទេស ដើម្បីកុំឲ្យប៉ះពាល់ដល់សុខភាពពលរដ្ឋដែលរស់នៅក្បែរតំបន់នោះ។ ប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅភូមិអន្លុងពីរ ឃុំត្រពាំងធំ ដែលជាទីកន្លែងចាក់សំរាម លោកនៅ អៃ បានឲ្យដឹងថា គំនរសំរាមមានក្លិនស្អុយធ្វើឲ្យប៉ះពាល់សុខភាព ជាពិសេសកុមារតូចៗ តែងមានជម្ងឺផ្លូវដង្ហើមជាប្រចាំ។  លោកបានថ្លែងថា៖«ពេលខ្យល់ប៉ើងអី មានសំរាមហើរឡើង ពេលគេដុតសំរាមអីចឹងទៅ ហុយផ្សែង ក្លិនខ្លាំង ចង់ឲ្យគេគ្រប់គ្រងឲ្យបានល្អបើលុបបណ្តោយ ឈប់ចាក់ល្អ»។ លោកបន្តថា វាប៉ះពាល់សុខភាពខ្លាំងណាស់ព្រះវាមានក្លិនស្អុយ…
គំនរសំរាមដែលបានដាក់រាយប៉ាយនៅទីលានចាក់សំរាមដែលគ្រប់គ្រងដោយក្រុមហ៊ុន ហ្គាអ៊ីយ៉ា(Gaea) ក្នុងខេត្តសៀមរាប។ រូបថត៖ ហ៊ុន ឌីម៉ូ

ពលរដ្ឋនិងអាជ្ញាធរ ស្នើឲ្យមន្ត្រីជំនាញរៀបចំទីលានចាក់សំរាមឲ្យមានលក្ខណៈបច្ចេកទេស ដើម្បីកុំឲ្យប៉ះពាល់សុខភាពពលរដ្ឋ

សៀមរាប៖ ពលរដ្ឋនិងអាជ្ញាធរឃុំត្រពាំងធំ ក្នុងស្រុកបាគង ខេត្តសៀមរាបបានស្នើឲ្យមន្ត្រីជំនាញរៀបចំទីលានចាក់សំរាមដែលគ្រប់គ្រងដោយក្រុមហ៊ុន ហ្គាអ៊ីយ៉ា(Gaea)ឲ្យបានល្អ និងត្រូវតាមបច្ចេកទេស ដើម្បីកុំឲ្យប៉ះពាល់ដល់សុខភាពពលរដ្ឋដែលរស់នៅក្បែរតំបន់នោះ។ ប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅភូមិអន្លុងពីរ ឃុំត្រពាំងធំ ដែលជាទីកន្លែងចាក់សំរាម លោកនៅ អៃ បានឲ្យដឹងថា គំនរសំរាមមានក្លិនស្អុយធ្វើឲ្យប៉ះពាល់សុខភាព ជាពិសេសកុមារតូចៗ តែងមានជម្ងឺផ្លូវដង្ហើមជាប្រចាំ។  លោកបានថ្លែងថា៖«ពេលខ្យល់ប៉ើងអី មានសំរាមហើរឡើង ពេលគេដុតសំរាមអីចឹងទៅ ហុយផ្សែង ក្លិនខ្លាំង ចង់ឲ្យគេគ្រប់គ្រងឲ្យបានល្អបើលុបបណ្តោយ ឈប់ចាក់ល្អ»។ លោកបន្តថា វាប៉ះពាល់សុខភាពខ្លាំងណាស់ព្រះវាមានក្លិនស្អុយ…

ព័ត៌មានថ្មី

អត្ថបទពេញនិយម