សមាគមសម្ព័ន្ធអ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជា

Marta Kasztelan

កម្រិតទឹកឡើងខ្ពស់ អំឡុងរដូវប្រាំងនៅតំបន់រ៉ាមសារខេត្តស្ទឹងត្រែងបានបង្កមហន្តរាយចំពោះប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីដែលមានតែមួយគត់ និងប្រជាពលរដ្ឋនៅតំបន់នោះ។ (រូបភាព៖ Andy Ball/ The Third Pole)

ទំនប់វារីអគ្គិសនីនៅ​ខ្សែ​ទឹក​ខាង​លើ​ធ្វើឲ្យ​ជន់លិច​តំបន់ការពារ​​ព្រៃ​លិច​ទឹក​​របស់កម្ពុជា

លោក ​គង់ ចន្ធី បង្ហាញទឹក​មុខ​ស្រស់ស្រាយ​នៅ​​ពេលលោក​​រំឭក​ដល់​អតីតកាល។ កាលពីសាមសិបឆ្នាំមុន ព្រៃលិចទឹកនៅកណ្តាលទន្លេមេគង្គ នៅ​ភាគឦសាននៃប្រទេសកម្ពុជា ភាគខាងត្បូងនៃព្រំដែនជាមួយប្រទេសឡាវ ពោរពេញទៅដោយជីវិត និងសហគមន៍ដែល​មាន​ការ​រីកចម្រើន។
កម្រិតទឹកឡើងខ្ពស់ អំឡុងរដូវប្រាំងនៅតំបន់រ៉ាមសារខេត្តស្ទឹងត្រែងបានបង្កមហន្តរាយចំពោះប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីដែលមានតែមួយគត់ និងប្រជាពលរដ្ឋនៅតំបន់នោះ។ (រូបភាព៖ Andy Ball/ The Third Pole)

ទំនប់វារីអគ្គិសនីនៅ​ខ្សែ​ទឹក​ខាង​លើ​ធ្វើឲ្យ​ជន់លិច​តំបន់ការពារ​​ព្រៃ​លិច​ទឹក​​របស់កម្ពុជា

លោក ​គង់ ចន្ធី បង្ហាញទឹក​មុខ​ស្រស់ស្រាយ​នៅ​​ពេលលោក​​រំឭក​ដល់​អតីតកាល។ កាលពីសាមសិបឆ្នាំមុន ព្រៃលិចទឹកនៅកណ្តាលទន្លេមេគង្គ នៅ​ភាគឦសាននៃប្រទេសកម្ពុជា ភាគខាងត្បូងនៃព្រំដែនជាមួយប្រទេសឡាវ ពោរពេញទៅដោយជីវិត និងសហគមន៍ដែល​មាន​ការ​រីកចម្រើន។

ព័ត៌មានថ្មី

អត្ថបទពេញនិយម