សិស្សជាប់បាក់ឌុប២០២០ បន្តពុះពារសិក្សា នាបរិបទកូវីដ-១៩

ភ្នំពេញ៖ សិស្សានុសិស្សដែលបានប្រលងជាប់សញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិដោយស្វ័យប្រវត្តិ ឆ្នាំសិក្សា២០១៩-២០២០ ហាក់បង្ហាញក្ដីបារម្ភ និងទុក្ខកង្វល់ ចំពោះការសិក្សារបស់ពួកគេនៅសាកលវិទ្យាល័យ ជាពិសេសបាត់បង់ឱកាសផ្សេងៗ ដោយសារការរីករាលដាលជំងឺកូវីដ-១៩ នៃព្រឹត្តិការណ៍សហគមន៍២០ កុម្ភៈ។
ព័ត៌មានថ្មីៗ »
អត្ថបទពេញនិយម »