សមាគមសម្ព័ន្ធអ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជា

ពិធីតែងតាំងសម្តេចព្រះមហាអរិយវង្ស យ៉ន សេងយៀត ​ជា​​ចៅអធិការវត្តឧណ្ណាលោម ​​

ពិធីតែងតាំងសម្តេចព្រះមហាអរិយវង្ស យ៉ន សេងយៀត ​ជា​​ចៅអធិការវត្តឧណ្ណាលោម ​​