សមាគមសម្ព័ន្ធអ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជា

សង្គមស៊ីវិលនិងអ្នកសារព័ត៌មានថាសេរីភាពសារព័ត៌មានកំពុងរងការរឹតត្បិតគួរឱ្យព្រួយបារម្ភ

មន្ត្រីអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងអ្នកសារព័ត៌មានសម្ដែងក្ដីកង្វល់អំពីសេរីភាពសារព័ត៌មានឯករាជ្យនៅកម្ពុជា ថាកំពុងរងការរឹតត្បិត ហើយលំហសេរីភាពសង្គមស៊ីវិលក៏កំពុងតែរួមតូចផងដែរ ។ សូមអញ្ជើញទស្សនាសេចក្ដីរាយការណ៍ជាវីដេអូ ដោយ ទ្រី ថានី !

28 views