សមាគមសម្ព័ន្ធអ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជា

សង្គមស៊ីវិល សកម្មជនសិទ្ធិមនុស្ស និងក្រុមគ្រួសារ បន្តទាមទារយុត្តិធម៌ជូន បណ្ឌិត កែម ឡី

ទន្ទឹមនឹងការគោរពចំពោះវីរភាពនៃការលះបង់ដើម្បីសង្គមជាតិក៏ដូចជាមនុស្សជាតិ សម្រែកទាមទារនិងការទន្ទឹងរង់ចាំយុត្តិធម៌សម្រាប់ បណ្ឌិត កែម ឡី នៅតែបន្ត ។ ការទាមទារយុត្តិធម៌ធ្វើឡើងក្នុងឱកាសប្រារព្ធខួបគម្រប់៦ឆ្នាំនៃឃាតកម្មលើរូប បណ្ឌិត កែម ឡី នៅថ្ងៃទី១០ កក្កដា ឆ្នាំ២០២២ ។
ទន្ទឹមនឹងការគោរពចំពោះវីរភាពនៃការលះបង់ដើម្បីសង្គមជាតិក៏ដូចជាមនុស្សជាតិ សម្រែកទាមទារនិងការទន្ទឹងរង់ចាំយុត្តិធម៌សម្រាប់ បណ្ឌិត កែម ឡី នៅតែបន្ត ។ ការទាមទារយុត្តិធម៌ធ្វើឡើងក្នុងឱកាសប្រារព្ធខួបគម្រប់៦ឆ្នាំនៃឃាតកម្មលើរូប បណ្ឌិត កែម ឡី នៅថ្ងៃទី១០ កក្កដា ឆ្នាំ២០២២ ។

ទន្ទឹមនឹងការគោរពចំពោះវីរភាពនៃការលះបង់ដើម្បីសង្គមជាតិក៏ដូចជាមនុស្សជាតិ សម្រែកទាមទារនិងការទន្ទឹងរង់ចាំយុត្តិធម៌សម្រាប់ បណ្ឌិត កែម ឡី នៅតែបន្ត ។ ការទាមទារយុត្តិធម៌ធ្វើឡើងក្នុងឱកាសប្រារព្ធខួបគម្រប់៦ឆ្នាំនៃឃាតកម្មលើរូប បណ្ឌិត កែម ឡី នៅថ្ងៃទី១០ កក្កដា ឆ្នាំ២០២២ ។
 
ក្រៅពីសម្រែកដង្ហោយហៅរកយុត្តិធម៌ មានការទាមទារនូវការកសាងរូបសំណាក បណ្ឌិត កែម ឡី ដើម្បីដាក់តាំងនៅទីសាធារណៈជាវីរបុរសនៃ «និយាយការពិត មិននិយាយការពារ» ។ សូមតាមដានសេចក្ដីរាយការណ៍ជាវីដេអូ ដោយ កញ្ញា សុវណ្ណ ស្រីពេជ្រ !

38 views

ព័ត៌មានទាក់ទង

ព័ត៌មានថ្មីៗ

អត្ថបទពេញនិយម