សមាគមសម្ព័ន្ធអ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជា

ប្រជាសហគមន៍និងអាជ្ញាធរនាក្រុងកំពង់ឆ្នាំងកំពុងតែប្រឈមនឹងបញ្ហាទឹកជំនន់

បញ្ហាទឹកជំនន់និងបញ្ហាហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ ជាពិសេសកង្វះប្រព័ន្ធលូបង្ហូរទឹក គឺជាក្ដីកង្វល់រួមរបស់ប្រជាសហគមន៍និងអាជ្ញាធរនាក្រុងកំពង់ឆ្នាំង ។ ប្រជាពលរដ្ឋត្អូញត្អែរថា កង្វះប្រព័ន្ធលូបណ្ដាលឲ្យមានការលិចលង់ ដែលបង្កឲ្យមានការលំបាកយ៉ាងខ្លាំងដល់ការរស់នៅ និងប្រកបរបរចិញ្ចឹមជីវិតរបស់ពួកគាត់ ។

សូមអញ្ជើញតាមដានបទយកការណ៍ដោយ លោក អ៊ួន ឈិន !

67 views