សមាគមសម្ព័ន្ធអ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជា

ទំនាក់ទំនង

ទាក់ទងមកយើង៖

+(៨៥៥) ១៧ ៩០៨ ៨៤៩

chansy.chhorn@cambojanews.com

ភ្នំពេញវីឡាអាផាតមិន (ជាន់ទី១០) ផ្លូវលេខ៣៨៨ សង្កាត់ទួលស្វាយព្រៃ១ ខណ្ឌបឹងកេងកង ភ្នំពេញ