+(៨៥៥) ១៧ ៩០៨ ៨៤៩

ភ្នំពេញវីឡាអាផាតមិន (ជាន់ទី១០) ផ្លូវលេខ៣៨៨ សង្កាត់ទួលស្វាយព្រៃ១ ខណ្ឌចំការមន ភ្នំពេញ

អ៊ីមែល: chansy.chhorn@cambojanews.com