សមាគមសម្ព័ន្ធអ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជា

កង្វះបង្គន់អនាម័យតាមសាលារៀននៅតែជាកង្វល់របស់គ្រូបង្រៀននិងអាណាព្យាបាលសិស្ស

កង្វះបង្គន់អនាម័យតាមសាលារៀននៅតែជាកង្វល់របស់គ្រូបង្រៀននិងអាណាព្យាបាលសិស្ស
កង្វះបង្គន់អនាម័យតាមសាលារៀននៅតែជាកង្វល់របស់គ្រូបង្រៀននិងអាណាព្យាបាលសិស្ស

នាយកសាលានិងអាណាព្យាបាលសិស្សនៃសាលាបឋមសិក្សាមួយចំនួនក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ ថ្លែងក្ដីកង្វល់អំពីកង្វះបង្គន់អនាម័យសម្រាប់សិស្សប្រើប្រាស់ ។ ពួកគាត់ថា ការខ្វះខាតនេះធ្វើឱ្យប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងដល់សុខភាព ដែលបង្កការលំបាកចំពោះការបង្រៀននិងរៀន ។

សូមលោកអ្នកតាមដានបទយកការណ៍ដោយ លោក អ៊ួន ឈិន !

103 views

ព័ត៌មានទាក់ទង

ព័ត៌មានថ្មីៗ

អត្ថបទពេញនិយម