សមាគមសម្ព័ន្ធអ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជា

ប្រជាពលរដ្ឋនិងមន្ត្រីអាជ្ញាធរថា ការងារគណនេយ្យភាពសង្គមជួយសម្រួលការរស់នៅនិងការងាររបស់ពួកគាត់

ប្រជាពលរដ្ឋ គ្រូបង្រៀន និងមន្ត្រីអាជ្ញាធរឃុំសង្កាត់ ដែលបានទទួលការបណ្ដុះបណ្ដាលនិងបានចូលរួមធ្វើការងារគណនេយ្យភាពសង្គម មានក្ដីសោមនស្សរីករាយ ជាពិសេសក្រុមប្រជាពលរដ្ឋ ព្រោះការយល់ដឹងអំពីកិច្ចការនេះបានជួយឱ្យពួកគាត់មានសេចក្ដីក្លាហានក្នុងការលើកយកបញ្ហាដែលពួកគាត់ជួបប្រទះមកជជែកពិភាក្សាគ្នាត្រង់ទៅត្រង់មក នៅចំពោះមុខមន្ត្រីអាជ្ញាធរ ដើម្បីស្វែងរកដំណោះស្រាយ ។ សូមទស្សនាសេចក្ដីរាយការណ៍ជាវីដេអូដោយ លោក អ៊ួន ឈិន !

55 views