សមាគមសម្ព័ន្ធអ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជា

គណបក្សក្រៅរដ្ឋាភិបាលនិងប្រជាពលរដ្ឋថាការប្រើប្រាស់កញ្ចប់ថវិកាឃុំសង្កាត់ពុំមានតម្លាភាព

ការថ្លែងយ៉ាងដូច្នេះ គឺនៅខណៈដែលការ​បោះឆ្នោត​ជ្រើស​រើស​ក្រុមប្រឹក្សា​ឃុំ-សង្កាត់ អាណត្តិទី​៥ កាន់តែខិតជិតមកដល់ គឺបាំងតែជាង ២ខែទៀតប៉ុណ្ណោះ ។ នៅក្នុងអាណត្តិក្រោយនេះ ប្រជាពលរដ្ឋម្ចាស់ឆ្នោតចង់ឃើញអាជ្ញាធរឃុំ-សង្កាត់ប្រើប្រាស់កញ្ចប់ថវិកាប្រកបដោយតម្លាភាព។ សូមអញ្ជើញទស្សនាសេចក្ដីរាយការណ៍ជាវីដេអូរបស់ លោក ឃាង សុខមាន!

145 views