សមាគមសម្ព័ន្ធអ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជា

គណនេយ្យភាពសង្គម

​មន្ត្រី​សង្គម​ស៊ីវិល​និង​មន្ត្រី​​ជំនាញ​ថា​ការ​ដុត​ជញ្ជ្រាំង​ស្រូវធ្វើ​ឱ្យ​​ខូច​គុណភាពដីស្រែ​និងប៉ះពាល់​​ដល់​បរិស្ថាន

មន្ត្រី​សង្គម​ស៊ីវិល​ដែល​តាម​ដាន​ការ​អភិវឌ្ឍ​សង្គម ​និង​មន្ត្រី​​ជំនាញផ្នែក​កសិកម្ម​ថ្លែង​ថា ការ​ដែល​ប្រជាកសិករ​ខ្មែរ​នៅ​តែ​បន្ត​ទម្លាប់​ដុត​ជញ្ជ្រាំង​ស្រូវ​ចោល​នៅ​ក្នុង​ស្រែ​របស់​ខ្លួន បណ្ដាល​ឱ្យ​​ប៉ះពាល់​ច្រើន​ណាស់​ទាំង​ចំពោះ​​​គុណភាព​ដី និង​​បរិស្ថាន ។

អត្ថបទពីអ្នកសារព័ត៌មានពលរដ្ឋ