សមាគមសម្ព័ន្ធអ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជា

គណនេយ្យភាពសង្គម

តំណាងមន្ទីរអប់រំរាជធានីភ្នំពេញបើកកិច្ចប្រជុំមួយជាមួយលោកគ្រូអ្នកគ្រូដើម្បីពិភាក្សារកដំណោះស្រាយ កាលពីថ្ងៃទី៧ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២៤ ។ (រូបថតផ្ដល់ឱ្យដោយប្រភព)

នាយកវិទ្យាល័យ​ឈូកវ៉ា​ពីររូប​ត្រូវបានព្យួរតួនាទី ដោយរង់ចាំការស៊ើបអង្កេតករណី​កិបកេងបន្ទាប់ពី​ផ្ទុះការ​តវ៉ា

ក្រសួងអប់រំ និង​មន្ទីរអប់រំ​រាជធានីភ្នំពេញ​ បានសម្រេចបង្កើត​គណៈកម្មាធិការមួយ​ និងចាត់តាំងមន្ត្រីបីរូបដើម្បីគ្រប់គ្រងបណ្តោះអាសន្ន និង​ស៊ើបអង្កេត​ករណីចោទប្រកាន់ពីការកិបកេងថវិកា និង​អំពើពុករលួយ ពាក់ព័ន្ធនឹងនាយកនិងនាយករងនៃវិទ្យាល័យ ជា ស៊ីម ឈូកវ៉ា ។

អត្ថបទពីអ្នកសារព័ត៌មានពលរដ្ឋ