សមាគមសម្ព័ន្ធអ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជា

ស្ត្រីដែលផ្ទុកជំងឺអេដស៍នៅភូមិរកាមួយចំនួនបានរៀបការនិងកសាងគ្រួសារដោយសុវត្ថិភាព

ស្ត្រីមួយចំនួនក្នុងចំណោមស្ត្រីដែលគេរកឃើញថា បានឆ្លងជំងឺអេដស៍តាមរយៈការចាក់ថ្នាំ នៅភូមិរកា ស្រុកសង្កែ ខេត្តបាត់ដំបង កាលពីជិត១០ឆ្នាំកន្លងទៅ បានរៀបការជាមួយបុរសដែលមិនផ្ទុកជំងឺអេដស៍ ហើយស្ត្រីខ្លះបង្កើតបានកូនមួយ ខ្លះបានកូនពីរ ដោយពុំមានការចម្លងជំងឺនេះទៅប្ដីនិងកូនឡើយ ។

85 views