កម្មកររងផលប៉ះពាល់ដោយសាររោងចក្របិទទ្វារក្នុងវិបត្តិកូវីដ១៩ បន្តទាមទារប្រាក់សំណង

កម្មករប្រហែល១០០នាក់របស់រោងចក្រកាត់ដេរ Violet Apparel បានដើរក្បួនទៅកាន់ក្រសួងការងារកាលពីថ្ងៃទី២៣ ខែកក្កដា បន្ទាប់ពីសមត្ថកិច្ចរារាំងមិនឲ្យដាក់ញ្ញតិនៅផ្ទះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី ហ៊ុន សែន។ បញ្ញា ឆព័ណ្ណ

កម្មករ​កាត់ដេរ​រង​ផល​ប៉ះពាល់​ដោយ​សារ​ការ​បិទ​រោង​ចក្រ​កំពុង​បន្ត​ទាម​ទារ​ប្រាក់សំណង ខណៈ​​របាយការណ៍​របស់​មជ្ឈមណ្ឌល​ធនធាន​អាជីវកម្ម និង​សិទ្ធិ​មនុស្ស​( Business and Human Rights Resource Center) បង្ហាញ​ថា​កម្មករកម្ពុជា​រាប់​ពាន់​នាក់​ដែល​ផលិត​សម្លៀក​បំពាក់​ឲ្យ​ក្រុម​ហ៊ុន​​យីហោ​ធំៗលំដាប់​ពិភពលោក មិន​ទាន់​បាន​ទទួល​ប្រាក់​ឈ្នួល ចាប់​តាំង​ពី​រោង​ចក្រ​បិទ​កាល​ពី​ឆ្នាំ​មុន​​។