យុទ្ធនាការចាក់វ៉ាក់សាំងជូនកម្មករបានចាប់ផ្តើមនៅក្រុងភ្នំពេញ

កម្មករម្នាក់ទទួលវ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺកូវីដ១៩ នៅរោងចក្រមួយក្នុងក្រុងភ្នំពេញ អំឡុងពេលថ្ងៃដំបូងនៃយុទ្ធនាការចាក់វ៉ាក់សាំងជូនកម្មកររោងចក្រ កាលពីថ្ងៃទី០៧ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២១។ ខេមបូចា/បញ្ញា ឆព័ណ្ណ

យុទ្ធនាការ​ចាក់​វ៉ាក់សាំងជូន​​កម្មករ​រោងចក្រ​ឲ្យ​បាន​រហូត​ដល់​ទៅ ៨០​ភាគរយ​ បាន​ចាប់​ផ្តើម​នៅ​ទីក្រុង​ភ្នំពេញ ​នៅថ្ងៃ​ពុធនេះ​ ដោយ​មាន​ការ​ចាក់​វ៉ាក់សាំង​ដល់​មនុស្ស​រាប់ពាន់​នាក់​​​​តាម​តំបន់​ឧស្សាហកម្ម​ធំៗ​ក្នុងទី​ក្រុង​។