សហជីពប្រចាំណាហ្គាវើលដ៍ដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទៅក្រសួងការងារ ស្នើឲ្យក្រុមហ៊ុនបញ្ចប់ការបញ្ឈប់បុគ្គលិក

តំណាងបុគ្គលិកណាហ្គាវើលដ៍បានដាក់ញត្តិនៅក្រសួងការងារដើម្បីឲ្យផ្ដល់ការងារដល់បុគ្គលិក១៣០០នាក់វិញ ដែលអ្នកទាំងនេះកន្លងមកត្រូវក្រុមហ៊ុនជូនដំណឹងពីការបញ្ឈប់ពីការងារ ថ្ងៃទី៨ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២១។ ខេមបូចា/ បញ្ញា ឆព័ណ្ណ

បុគ្គលិកកាស៊ីណូណាហ្គាវើលដ៍ រួមទាំងមេដឹកនាំសហជីពប្រចាំក្រុមហ៊ុន បានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងជាផ្លូវការទៅក្រសួងការងារ ដើម្បីស្វែងរកកិច្ចអន្តរាគមន៍ ខណៈដែលថ្នាក់គ្រប់គ្រងក្រុមហ៊ុនកំពុងបញ្ឈប់បុគ្គលិកជាលក្ខណៈទ្រង់ទ្រាយធំ ជាង១៣០០នាក់។

ក្រសួងការងាររក្សាការសម្រេចបញ្ឈប់ថ្នាក់ដឹកនាំ និងសកម្មជនសហជីព នៅរោងចក្រមួយក្នុងខេត្តសៀមរាប

កម្មកររោងចក្រផេកធីក (Pactics) ម្នាក់កាន់បដាអំពាវនាវឲ្យខាងរោងចក្រទទួលយកថ្នាក់ដឹកនាំសហជីពពីរនាក់ចូលធ្វើការវិញក្នុងអំឡុងពេលធ្វើកូដកម្មកាលពីថ្ងៃទី១ ខែកញ្ញា នៅសៀមរាប។ (បញ្ញា ឆព័ណ្ណ)

ក្រ​សួង​ការងារ​កាលពីថ្ងៃទី​១១ ខែ​កញ្ញា បាន​រក្សាការ​សម្រេ​ចិត្ត​របស់​ថ្នាក់​ដឹកនាំ​រោងចក្រកាត់ដេផេកធីក (Pactics) ដែល​បាន​បញ្ឈប់​ថ្នាក់ដឹក​នាំ និង​សកម្មជន​សហជីព​ពី​ការងារ ដោយ​បាន​ចាត់ទុក​​ការ​សម្រេច​នេះត្រឹម​ត្រូវ​តាម​ច្បាប់។