ពលរដ្ឋក្នុងស្រុកមោងឬស្សីមិនពេញចិត្ដនឹងវិធានការឲ្យអ្នកជំងឺកូវីដ១៩ ទៅសម្រាកព្យាបាលនៅតាមផ្ទះ និងនៅមណ្ឌលជាយដែន

អនុវិទ្យល័យមោងឬស្សី ក្នុងខេត្តបាត់ដំបង ដែលប្រើសម្រាប់ព្យាបាលអ្នកជំងឺកូវីដ១៩កម្រិតស្រាល ប៉ុន្តែមណ្ឌលនេះនឹងរំសាយក្នុងពេលឆាប់ៗនេះដើម្បីបើកដំណើរការសាលាឡើងវិញ។ រូបថតដោយ បាន ធារ៉ា

បាត់ដំបង៖ ពលរដ្ឋមួយចំនួនធំដែលកំពុងសម្រាកព្យាបាលជំងឺកូវីដ១៩ នៅក្នុងមណ្ឌលព្យាបាលជំងឺកូវីដ១៩កម្រិតស្រាលនៅក្នុងអនុវិទ្យាល័យមោងឬស្សី ស្ថិតក្នុងស្រុកមោងឬស្សីខេត្ដបាត់ដំបង សម្តែងការមិនពេញចិត្ដចំពោះវិធានការថ្មីដែលតម្រូវ​ឲ្យពលរដ្ឋព្យាបាលជំងឺកូវីដ១៩ នៅតាមផ្ទះ និងអ្នកខ្លះត្រូវបញ្ជូនទៅតាមមណ្ឌលនៅជាយដែន ប្រសិនបើពួកគេ​ចង់ព្យាបាលនៅមណ្ឌល។