សាលារៀនខ្លះបានបើកទ្វារឡើងវិញ ប៉ុន្តែភាគច្រើនកំពុងរង់ចាំការអនុញ្ញាត

វិទ្យាល័យគ្រញូងសែនជ័យក្នុងខេត្តក្រចេះបានបើកទ្វារឡើងវិញ កាលពីថ្ងៃទី០៦ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២១។ ណោ សុខនាង

មួយ​សប្តាហ៍​បន្ទាប់​ពី​លោក​នាយករដ្ឋមន្រ្តី ​ហ៊ុន សែន ​បាន​ស្នើ​ឲ្យ​មាន​ការ​បើកសាលារៀន​ដោយ​ផ្នែក ឥឡូវនេះសាលារៀនខ្លះ​បាន​បើកទ្វារ​ឡើង​វិញ ខណៈ​​មួយ​ចំនួន​ទៀត​​គ្រោង​នឹង​ធ្វើ​ដូចគ្នា។