អ្នកទាមទារឲ្យគោរពកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសរង់ចាំសាលក្រម ក្រោមបទចោទញុះញង់

អតីតសកម្មជន CNRP មកដល់សាលាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញដើម្បីចូលរួមសវនាការរបស់ពួកគេ នៅថ្ងៃទី១ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២១។ខេមបូចា/ បញ្ញា ឆព័ណ្ណ

សាលាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញបានបញ្ចប់ការជំនុំជម្រះក្តីលើសកម្មជន ដែលបានចូលរួមការតវ៉ាកាលពីថ្ងៃទី២៣ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២០ នៅខាងក្រៅស្ថានទូតចិន ដោយអំពាវនាវឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាគោរពកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីស និងប្រឆាំងវត្តមានយោធាចិន។