ក្រុមអ្នកឃ្លាំមើល៖ ការចាប់ខ្លួនសមាជិកបក្សភ្លើងទៀនធ្វើឡើងដើម្បីបំភ័យក្រុមបក្សប្រឆាំង

គណបក្សភ្លើងទៀន ធ្វើសមាជនាថ្ងៃទី២៧ ខែវិច្ឆិកា ដោយត្រៀមខ្លួនចូលរួមការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់នាឆ្នាំ២០២២ និងការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិនៅឆ្នាំ២០២៣។ ខេមបូចា/ ឃួន ណារីម

អ្នកឃ្លាំមើល លើកឡើងថាការឃុំខ្លួនសមាជិកគណបក្សភ្លើងទៀននៅខេត្តឧត្តរមានជ័យកាលពីសប្តាហ៍មុន ធ្វើឡើងដើម្បីផ្ញើសារទៅកាន់អ្នកនយោបាយបក្សប្រឆាំងដែលនឹងចូលរួមការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់នៅឆ្នាំក្រោយ។