បុគ្គលិកនៃក្រុមហ៊ុនណាហ្គាវើលដ៍ស្នើសុំដល់អាជ្ញាធរកុំចាត់ទុកពួកគេជាក្រុមបដិវត្តពណ៌

បុគ្គលិកនៃក្រុមហ៊ុនណាហ្គាវើលដ៍បន្តធ្វើកូដកម្មនៅមុខសណ្ឋាគារ និងកាស៊ីណូណាហ្គាវើលដ៍ ក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ។ រូបថតថ្ងៃទី២៤ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២១។ ខេមបូចា/ ព្រីង សំរាំង

បុគ្គលិកនៃក្រុមហ៊ុនណាហ្គាវើលដ៍ស្នើសុំដល់អាជ្ញាធរកុំឱ្យលាបពណ៌ក្រុមកូដករថា ជាក្រុម​ធ្វើបដិវត្តពណ៌ឱ្យសោះ ពីព្រោះពួកគេគ្រាន់តែទាមទារឱ្យដោះស្រាយវិវាទការងារដែលជា​បញ្ហាក្រពះរបស់ពួកគេតែប៉ុណ្ណោះ។