លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី ហ៊ុន សែន បញ្ជាឲ្យបើកសាលាតាមតំបន់មួយចំនួនឡើងវិញ ដើម្បីទប់ស្កាត់សិស្សបោះបង់ការសិក្សា

ម្ដាយ និងកូនស្រី ដើរចេញពីវិទ្យាល័យបឹងត្របែក ក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ ថ្ងៃទី៣១ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២១។ ខេមបូចា/ ព្រីង សំរាំង

លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី​ ហ៊ុន សែន បាន​បញ្ជា​ឲ្យ​បើក​សាលា​មួយ​ចំនួន​ឡើង​វិញ ពិសេស​នៅ​តំបន់​ជន​បទ ជាកន្លែង​ដែល​មិនមាន​ករណី​ឆ្លង​ជំងឺ​កូវីដ-១៩ ដោយលោក​បារម្ភ​ថា​ការ​បន្ត​បិទ​សាលា​អាច​នាំ​ឲ្យ​មាន​អត្រា​ក្មេង​ភ្លេចអក្សរ​​កើន​ឡើង និង​មាន​សិស្ស​បោះ​បង់​ការ​សិក្សា។​