គណបក្សតូចៗបង្ហាញក្តីកង្វល់ពីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យទៅកាន់ឯកអគ្គរដ្ឋទូតអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជា

ឯកអគ្គរដ្ឋទូតអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជាលោក W. Patrick Murphy ជួបជាមួយនឹងតំណាងគណបក្សតូចៗដើម្បីពិភាក្សាពីស្ថានភាពនយោបាយនៅកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃអង្គារ ទី១៥ ខែធ្នូ។

គណបក្ស​តូច​ចំនួន​ប្រាំ និង​ជំនួយការ​ផ្ទាល់​លោក​ កឹម សុខា បាន​ជួប​ជាមួយ​នឹង​ឯកអគ្គរដ្ឋទូត​អាមេរិក​ប្រចាំ​កម្ពុជា​លោក W. Patrick Murphy នា​សប្តាហ៍​នេះ ហើយនៅ​ក្នុង​ជំនួប​នេះ​ តំណាង​គណបក្ស​តូច​ៗបាន​បង្ហាញ​ការ​ព្រួយបារម្ភ​ពី​ការ​ធ្លាក់​ចុះ​លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យ​នៅ​កម្ពុជា។