ពលរដ្ឋឃុំកំពង់ភ្លុកបារម្ភពីការបាត់បង់របរនេសាទ ខណៈកម្ពស់ទឹកក្នុងបឹងទន្លេសាបកាន់តែទាប

អ្នកនេសាទកំពុងបង់សំណាញ់នៅដៃទន្លេសាប ក្នុងខេត្តសៀមរាប ខណះដែលទឹកចាប់ផ្តើមឡើងបន្តិច ថ្ងៃទី១៤ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២១។ អ៊ីសា រ៉ហ៊ីណី

មានវ័យ ៤២ឆ្នាំ លោក តាន់ សៃ រៀបរាប់ថា៖«វាអស់ហើយត្រីសព្វថ្ងៃ មិនមានត្រីទៀតទេ រកមួយឆ្នាំមានតែអន់បន្ដិចៗ…បើចេញទៅម្ដងៗ បានត្រី៥គីឡូ[ក្រាម] គិតជាលុយ ៣ម៉ឺន ២៥,០០០រៀល កាត់សាំងអីទៅ ដូចតែអត់»។