ខណៈជម្លោះឈានដល់ឆ្នាំទី៤ គ្រួសារដែលប៉ះពាល់ដោយគម្រោងព្រលានយន្តហោះខ្នាតធំ នៅតែបន្តតវ៉ាដោយក្តីសង្ឃឹម

អ្នកភូមិកំពង់តាឡុងក្នុងខេត្តកណ្តាល បានដាក់ស្លាកដែលសរសេរថា«ដីឯកជន» ដោយភ្ជាប់ជាមួយលេខទូរសព្ទ ប៉ុន្តែដីរបស់គាត់នោះត្រូវបានគេយកទៅអភិវឌ្ឍន៍ជាប្រលានយន្តហោះថ្មីទៅហើយ។ រូបថតនៅថ្ងៃទី៤ ខែមករា ឆ្នាំ២០២១។ ខេមបូចា/ ស៊ន សារ៉ាត

អ្នកស្រី បន្តថា៖«លើកនេះ ពួកខ្ញុំនឹងដេកមុខផ្ទះនាយករដ្ឋមន្រ្តីនៅតាខ្មៅ រហូតដល់យើងទទួលបានការមើលឃើញពីសម្តេច»។