ច្បាប់ស្តីពីវិធានការទប់ស្កាត់ការឆ្លងរាលដាលជំងឺកូវីដ-១៩ ត្រូវបានអនុម័ត ដែលនាំឲ្យមានការរិះគន់យ៉ាងខ្លាំងពីអង្គការសិទ្ធិមនុស្ស

ប្រជាពលរដ្ឋតម្រង់ជួរ ដើម្បីពិនិត្យសុខភាពនៅមណ្ឌលចត្តាឡីស័កនៅរាជធានីភ្នំ ពេញកាលពីថ្ងៃទី៣ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២១ ។ ខេមបូចា / ព្រីងសំរាំង

ក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលក្នុងស្រុកនិងអន្តរជាតិបានរិះគន់ច្បាប់ស្តីពីវិធានការទប់ស្កាត់ការឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺកូវីដ-១៩ ដែលទើបត្រូវបានអនុម័តថ្មីៗនេះ ថា មានលក្ខណៈទូលំទូលាយខ្លាំងនិងមិនច្បាស់លាស់ដោយអះអាងថា ច្បាប់នេះអាចត្រូវបានគេរំលោភបំពានយ៉ាងងាយនិងមិនអាចផ្តល់ការណែនាំឬការ ការពារឯករាជ្យណាមួយឡើយ។