អភិបាលខេត្ដបាត់ដំបងនឹងបញ្ជូនជនវិកលចរិកនិងជនអនាថាទៅមណ្ឌលស្ដានីតិសម្បទាដើម្បីរៀបចំសណ្ដាប់ធ្នាប់សាធារណៈ

លោក សុខ លូ អភិបាលខេត្ដបាត់ដំបង ដឹកនាំកិច្ចប្រជុំដើម្បីរៀបចំសណ្តាប់ធ្នាប់សាធរណៈក្នុងក្រុងបាត់ដំបង កាលពីថ្ងៃទី២៧ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២១។

បាត់ដំបង៖ លោក សុខ លូ អភិបាលខេត្ដបាត់ដំបង ដែលទើបតែងតាំងនាពេលថ្មីៗនេះ នឹង​រៀបចំសណ្ដាប់ធ្នាប់ទីសាធារណៈឱ្យបានល្អប្រសើរឡើងវិញ ដោយប្រមូលជនវិកលចរិក និងជនអនាថា នៅតាមទីសាធារណៈ ក្នុងក្រុងបាត់ដំបង ទៅព្យាបាលតាមមណ្ឌលស្ដានីតិសម្បទារដ្ឋ និងអង្គការដៃគូនានានៅក្នុងខេត្ដ។