ជនជាតិដើមភាគតិចពូនងស្វែងរកអន្តរាគមន៍ករណីលក់ដីសហគមន៍ឲ្យមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់

អ្នកភូមិជនជាតិដើមភាគតិចពូនងបានដាក់ញត្តិទៅកាន់ក្រសួងមហាផ្ទៃដើម្បីស្វែងរកអន្តរាគមន៍ពីរដ្ឋាភិបាលលើករណីមានការលក់ដីសហគមន៍ ថ្ងៃទី២៩ ខែមិថុនា។ ខេមបូចា/ បញ្ញា ឆព័ណ្ណ

ជនជាតិដើម​ភាគតិច​​ពូនងមួយក្រុម​មកពី​ខេត្ត​មណ្ឌល​គិរី​បានស្វែង​រក​កិច្ច​អន្តរាគមន៍​យក​ដីសហគមន៍​ត្រឡប់​មក​វិញ ដោយថា​អ្នក​ភូមិ​បាន​លក់​ទៅ​ឲ្យ​មន្ត្រី​ជាន់​ខ្ពស់​ពីរ​រូប​នៅ​ភ្នំពេញ​។​