បុគ្គលិកក្រុមហ៊ុនណាហ្គាវើលដ៍ទាមទារឱ្យដោះលែងមេដឹកនាំ និងតំណាងសហជីព៨នាក់មុននឹងបន្តការចរចា

បុគ្គលិកនៃក្រុមហ៊ុនណាហ្កាវើលដ៍ ប្រមូលផ្ដុំគ្នាធ្វើសន្និសីទសារព័ត៌មាន នៅមុខក្រសួងការងារ ក្នុងក្រុងភ្នំពេញ។ រូបថតថ្ងៃទី១០ ខែមករា ឆ្នាំ២០២២។ ខេមបូចា/ បញ្ញា ឆព័ណ្ណ

បុគ្គលិកនៃក្រុមហ៊ុនណាហ្គាវើលដ៍ប្រមាណជា២០នាក់កាលពីថ្ងៃចន្ទនេះ​ បានទៅទាមទារ​ឱ្យក្រសួងការងារជួយ​អន្តរាគមន៍ឱ្យមានការដោះលែងមេដឹកនាំ និងតំណាងសហជីព​ទាំង៨នាក់ជាមុនសិន ទើបបន្តចរចាររកដំណោះស្រាយលើវិវាទការងារ​មួយនេះ។