សហគមន៍ក្រីក្រក្នុងទីក្រុងជំរុញឲ្យមានដំណោះស្រាយឲ្យបានលឿនដើម្បីចៀសវាងការបណ្ដេញចេញ

សហគមន៍ផ្លូវរថភ្លើងនៅខណ្ឌទួលគោល រាជធានីភ្នំពេញ ជាទីដែលប្រជាពលរដ្ឋកំពុងប្រឈមការបណ្ដេញចេញដើម្បីអនុវត្តគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ។ រូបភាពថតកាលពីថ្ងៃទី២៧ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២១។ ខេមបូចា/ បញ្ញា ឆព័ណ្ណ

សមាជិក​សហគមន៍​ក្រីក្រ​ជា​ច្រើន​ដែល​រងផល​ប៉ះពាល់​ពី​ការ​អភិវឌ្ឍ​ក្នុង​រាជធានី​ភ្នំពេញ​បាន​ស្នើ​ដល់​រដ្ឋាភិបាល​ឲ្យ​ផ្ដល់​ដំណោះស្រាយ​ដល់​ពួកគេ ដើម្បីបាន​​រស់​នៅ​ក្នុង​ទីក្រុង ខណៈ​អ្នក​ទាំង​នេះ​កំពុង​ប្រឈមនឹង​ការ​បណ្ដេញ​ចេញ​ដោយ​បង្ខំ​។​