ទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្រ្តីអនុម័តសេចក្តីព្រាងច្បាប់វិសោធនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញ ដែលរារាំង អ្នកមានសញ្ជាតិពីរមិនឲ្យកាន់តំណែងនៅស្ថាប័នកំពូល

លោកនាយករដ្ឋមន្រ្តី ហ៊ុន សែន ថ្លែងនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំនៅទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្រ្តី នៅរាជធានីភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃទី៨ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២១។ រូបភាពបង្ហោះលើទំព័រហ្វេសប៊ុក លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី ហ៊ុន សែន។អង់គ្លេស៖

កាលពីថ្ងៃសុក្រ ទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីបានអនុម័តលើការធ្វើវិសោធនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលនឹងរារាំងអ្នកមានសញ្ជាតិច្រើនមិនឲ្យកាន់តំណែងនៅស្ថាប័នកំពូល។