អ្នកធ្វើការតាមផ្ទះជំរុញឱ្យមានការទទួលស្គាល់ជាផ្លូវការដូចកម្មករវិស័យផ្សេង ដើម្បីការពារការរំលោភបំពាន

អ្នកស្រី មួងសំណាង សម្អាតផ្ទះរបស់គាត់ នៅខណ្ឌចំការមន រាជធានីភ្នំពេញ។ រូបថតកាលពីថ្ងៃទី ០៩ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២១។ ខេមបូចា/ ជា សុខនី

អ្នកស្រី យ៉ិន បានបន្ថែមថា៖ «ក្រសួងគួរចាត់ទុកអ្នកធ្វើការងារតាមផ្ទះ ឱ្យដូចកម្មកររោងចក្រ ដើម្បីកុំឱ្យអ្នកធ្វើការតាមផ្ទះត្រូវបានថៅកែ ឬម្ចាស់ផ្ទះរំលោភបំពានបាន»។