ការឆ្លើយតបចម្រុះចំពោះការសន្យាមួយចំនួនរបស់របបយោធាបន្ទាប់ពីដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីទៅមីយ៉ាន់ម៉ា

លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី ហ៊ុន សែន ត្រូវបានស្វាគមន៍ដោយមេដឹកនាំយោធា មីន អោង ឡាំង ក្នុងជំនួបនៅប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ា ថ្ងៃទី៧ ខែមករា ឆ្នាំ២០២២។ ខេមបូចា/ រូបភាពពី​លោក អាន ឃួន សំអូន ទូរទស្សន៍ជាតិកម្ពុជា

ជាមួយនឹងដំណើរទស្សនកិច្ចការទូតដែលមានការរំពឹងខ្ពស់របស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីទៅកាន់ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ានាពេលកន្លងមកនេះ ក្រុមអ្នកសង្កេតការណ៍មាន​ការយល់ឃើញផ្សេងៗគ្នា​ពីដំណើរទស្សនកិច្ចនេះ។