បុគ្គលិកណាហ្គាវើលដ៍នឹងបន្តធ្វើកូដកម្មរហូតមានដំណោះស្រាយ ខណៈសាលាក្រុងថានឹងប្រជុំរកដំណោះស្រាយនៅថ្ងៃស្អែក

បុគ្គលិកណាហ្គាវើលដ៍បន្តធ្វើកូដកម្មនៅមុខសណ្ឋាគារ និងកាស៊ីណូណាហ្គាវើលដ៍ ក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ។ រូបថតថ្ងៃទី១៩ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២១។ ខេមបូចា/ ព្រីង សំរាំង

បុគ្គលិកនៃក្រុមហ៊ុនណាហ្គាវើលដ៍ ថានឹងបន្តធ្វើកូដកម្មដោយស្របច្បាប់ និងអហិង្សា រហូត​ក្រុមហ៊ុនដ៏ធំមួយនេះ ចូលខ្លួនដោះស្រាយបញ្ហាដោយឆន្ទៈ និងសន្តិវិធីដើម្បីស្វែង​រកយុត្តិធម៌​សម្រាប់កម្មករ​និយោជិត​ចំនួន៣៦៥នាក់ដែលទាមទារឲ្យក្រុមហ៊ុនយកពួកគេចូលធ្វើការវិញ ក្នុងចំណោមកម្មករនិយោជិត​១៣២៩​នាក់ ដែលបាន​បញ្ឈប់តាំងពីខែមេសា ឆ្នាំ២០២១។