បុគ្គលិកណាហ្គាវើលដ៍ដែលមិនទាន់កាត់ឈ្មោះត្រូវបានគំរាមកំហែងពីក្រុមហ៊ុន ខណៈពួកគេចូលរួមធ្វើកូដកម្ម

បុគ្គលិកនៃក្រុមហ៊ុនណាហ្កាវើលដ៍ បានបន្តធ្វើកូដកម្មទាមទារដំណោះស្រាយ ពីក្រុមហ៊ុន នៅជិតស្ថានទូតអូស្ត្រាលី ក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ ជាទីតាំងដែលពួកគេត្រូវបានរារាំង។ រូបថតថ្ងៃទី៦ ខែមករា ឆ្នាំ២០២២។ ខេមបូចា/ ព្រីង សំរាំង

បុគ្គលិកនៃក្រុមហ៊ុនណាហ្គាវើលដ៍ដែលមិនទាន់កាត់ឈ្មោះប្រមាណជា១ពាន់នាក់ដែលបានគាំទ្រ និងចូលរួមធ្វើកូដកម្មដើម្បីទាមទារឲ្យដោះលែងមេដឹកនាំ និងតំណាងសហជីពត្រូវបាន​ក្រុមហ៊ុនផ្ញើសារគម្រាមកំហែងថា​ បើមិនចូលធ្វើការវិញ ពួកគេនឹងត្រូវបានកាត់​ឈ្មោះចេញ​ពី​ក្រុមហ៊ុន។