ត្រីឡើងថ្លៃ និងបរិមាណមានតិច ធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ផលិតកម្មប្រហុក

អ្នកធ្វើប្រហុកកំពុងរើសត្រី និងលាងសម្អាតត្រីរៀល សម្រាប់ធ្វើប្រហុក។ បញ្ញា ឆព័ណ្ណ

នៅ​ច្រាំង​ទន្លេ​សាប​ក្នុង​​ស្រុក​ពញាឮ ខេត្ត​កណ្ដាល មនុស្ស​ច្រើន​កុះករ​កំពុងរង់ចាំទិញត្រីពីក្រុម​អ្នក​នេសាទតូចៗ ដែល​ទទួល​ត្រី​បន្តពី​ម្ចាស់​ដាយ ដែល​ទទួល​បាន​អាជ្ញាបណ្ណ​ចាប់ត្រី នៅ​ទន្លេ​សាប។ នៅ​ទី​នោះ​មនុស្ស​ជា​ច្រើន​បាន​រង់ចាំ​យ៉ាងអន្ទះសា​ដើម្បី​ទិញ​ត្រី​សម្រាប់​ធ្វើ​ប្រហុក​។​