រោងចក្រចម្រាញ់ប្រេងពន្យាពេលសាងសង់ ខណៈប្រេងឆៅកម្ពុជាត្រូវនាំចេញទាំងស្រុង

បុគ្គលិកចាក់សាំងម៉ូតូឲ្យអតិថិជន នៅស្ថានីយមួយក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញ។ បញ្ញា ឆព័ណ្ណ

មន្ត្រីនៃក្រសួងរ៉ែ និងថាមពល ឲ្យដឹងថាតម្លៃប្រេងនៅកម្ពុនឹងមិនអាចធ្លាក់ចុះបានទេ ទោះបីជាកម្ពុជាបានជាប់ឈ្មោះជាប្រទេសផលិតប្រេងកាលពីខែមុន ដោយថា១០០ភាគរយនៃប្រេងឆៅនឹងនាំចេញទៅក្រៅប្រទេស ខណៈរោងចក្រចម្រាញ់ប្រេងកម្ពុជាមិនទាន់បានសាងសង់នៅឡើយ។