ការនាំចេញផលិតផលកសិកម្មកម្ពុជារងផលប៉ះពាល់ខ្លាំង ដោយសារបញ្ហាមធ្យោបាយដឹកជញ្ជូន

ស្ត្រីម្នាក់កំពុងអុំអង្ករនៅហាងលក់អង្ករមួយកន្លែងក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញ កាលពីថ្ងៃទី២៥ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២១។ខេមបូចា/ព្រីង សំរាំង

ការ​នាំ​ចេញ​ផលិត​ផល​កសិកម្ម​របស់​កម្ពុជា​បាន​រង​ផល​ប៉ះពាល់​ដោយ​សារ​បញ្ហា​ដឹក​ជញ្ជូន​សកល ពិសេស​មិន​មាន​កុងទីន័រ​គ្រប់​គ្រាន់​សម្រាប់​ដឹក​ជញ្ជូន​។​