បុគ្គលិកបន្តទាមទារអត្ថប្រយោជន៍នៅសេសសល់ ក្រោយភូមិវប្បធម៌បិទទ្វារ

បុរសម្នាក់ជិះម៉ូតូកាត់មុខទ្វារភូមិវប្បធម៌កម្ពុជាដែលបានបិទនៅក្នុងខេត្តសៀមរាប ថ្ងៃទី១១ ខែវិច្ឆិកា។ បញ្ញា ឆព័ណ្ណ

ភូមិ​វប្បធម៌​កម្ពុជា ជាកន្លែងទេសចណ៍​ដ៏​ពេញ​និយម​មួយ​​ក្នុង​ខេត្ត​សៀម​រាប បាន​បិទ​ទ្វារ​កាលពី​សប្ដាហ៍មុន​ ដោយ​សារ​តែចំនួន​ភ្ញៀវទេសចរ​បាន​ធ្លាក់ចុះ​អំឡុង​វិបត្តិ​កូវីដ​១៩ តែ​អតីត​បុគ្គ​លិក​របស់​ក្រុម​ហ៊ុន​នេះ​នៅ​បន្ត​ការ​ទាមទារ​ប្រាក់អត្ថប្រយោជន៍​ដែល​មិន​ទាន់​ទទួល​បាន​។