កម្មករកាត់ដេរអំពាវនាវឲ្យរដ្ឋាភិបាលដោះស្រាយបញ្ហាថ្លៃទឹក

កម្មករកាត់ដេរម្នាក់និយាយក្នុងសន្និសីទកាសែតអំពីតម្លៃទឹកសម្រាប់កម្មករកាត់ដេរដែលរស់នៅផ្ទះជួលក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ នៅថ្ងៃទី១ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២១។ ខេមបូចា/ ព្រីង សំរាំង

កម្មករកាត់ដេរបានអំពាវនាវឲ្យរដ្ឋាភិបាលជួយអន្តរាគមន៍ ដើម្បីធានាថាម្ចាស់ផ្ទះជួលមិនយកថ្លៃពីអ្នកជួលផ្ទះលើសពីថ្លៃទឹកថេរគឺ៨០០រៀលក្នុងមួយម៉ែត្រគូបដែលបានកំណត់កាលពី៤ឆ្នាំមុន ដោយនិយាយថា ពួកគេកំពុងតែជួបការពិបាកក្នុងការបង់ថ្លៃទឹកភ្លើងខ្ពស់។