រាជរដ្ឋាភិបាលបានប្រគល់មណ្ឌលព្យាបាលជំងឺកូវីដ-១៩ឲ្យវិស័យឯកជនវិញ ក្រោយពីប្រកាសបើកប្រទេសឡើងវិញ

ឡានពេទ្យដឹកអ្នកជំងឺកូវីដ១៩ពីមណ្ឌលចត្តាឡីស័កភ្នំពេញទៅកាន់ សណ្ឋាគារ The Great Duke។ រូបថតកាលពីថ្ងៃទី៨ ខែមិនា ឆ្នាំ២០២១។ ខេមបូចា/ បញ្ញា ឆ័ពណ្ណ

លោក គឹមអេង បន្ថែមថា៖ «វាជាសញ្ញាណដ៏ល្អបើកូវីដមានការថមថយ អាចធ្វើឲ្យសេវាកម្មសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាងើបឡើងវិញដូចជា កោះពេជ្រ មានគេការ ចុងភៅ អ្នកសំអាង អ្នកដឹកជញ្ជូនក៏អាចរកចំណូលឡើងវិញ ទោះជាយ៉ាងណាក៏យើងត្រូវប្រុងប្រយ័ត្នដែរ»។