ក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្តាលមិនពិចារណាលើការទាមទាររបស់បុគ្គលិកណាហ្គាវើលដ៍ដែលត្រូវបានបញ្ឈប់ពីការងារ

អគារណាហ្គាវើលមានសភាពស្ងប់ស្ងាត់ដោយសារស្ថានភាពរីករាលដាលជំងឺ ប៉ុន្តែការបញ្ឈប់បុគ្គលិកយ៉ាងច្រើនរបស់ក្រុមហ៊ុនកាស៊ីណូនេះនៅតែបន្តធ្វើឲ្យមានភាពរំជើបរំជួល។ រូបភាពថត កាលពីថ្ងៃទី១០ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២១។ ខេមបូចា/ ព្រីង សំរាំង

ក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្តាលកាលពីថ្ងៃសុក្របានបដិសេធមិនពិចារណាលើការទាមទាររបស់បុគ្គលិកណាហ្គាវើលដ៍ ដែលត្រូវបានបញ្ឈប់ពីការងារចំនួន៣៧៣នាក់ដែលបានព្យាយាមជំទាស់នឹងគម្រោងបញ្ឈប់បុគ្គលិកទ្រង់ទ្រាយធំរបស់ក្រុមហ៊ុនកាស៊ីណូនេះ។