បំណុលបរទេសកម្ពុជាកើនដល់ជាង៩ពាន់លានដុល្លារ ក្នុងនោះចិនមានជាង៤០ភាគរយ

ប្រជាពលរដ្ឋទិញម្ហូបអាហារនៅផ្សារមួយក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញ ថ្ងៃទី២៤ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២១។ខេមបូចា/ ព្រីង សំរាំង

បំណុល​បរទេស​របស់​កម្ពុជា​បាន​កើន​ដល់​ជាង ៩,១៨​ពាន់​លាន​ដុល្លារ​អាមេរិក​ គិត​​ត្រឹម​ឆមាស​ទីមួយ ​ឆ្នាំ២០២១ ហើយ​ត្រូវ​បាន​រំពឹង​ថា នឹង​កើន​ដល់​ជាង ១០​ពាន់​លាន​ដុល្លារ​អាមេរិក ​​នៅ​ចុង​ឆ្នាំ​នេះ ដោយ​កើនឡើងពី​ចំនួន​ ៨,៨​ពាន់លាន​ដុល្លារអាមេរិក ​កាល​ពី​ចុង​ឆ្នាំ​២០២០។