ពលករខ្មែរម្នាក់នៅថៃបរិភោគអាហារ១ពេលក្នុង១ថ្ងៃក្រោយបាត់បង់ការងារ

ពលករខ្មែរអង្គុយនៅមុខបន្ទប់ជួលមួយកន្លែងក្នុងខេត្តរ៉ាក់យ៉ង ប្រទេសថៃ។ រូបភាពថតនៅថ្ងៃទី៣១ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២១។ រូបភាពផ្តល់ឱ្យ

ស្ត្រីពលករខ្មែរធ្វើការងារនៅក្នុងប្រទេសថៃម្នាក់បរិភោគអាហារ១ថ្ងៃ១ពេល អស់រយៈពេល១ខែមកហើយ បន្ទាប់ពីបាត់បង់មុខរបរ ហើយមិនមានលុយទិញអាហារគ្រប់គ្រាន់ ដែលពេលនេះសុខភាពកំពុងតែចុះទ្រុឌទ្រោម។​