អ្នកសារព័ត៌មានខេត្តកំពង់ឆ្នាំងមួយរូបបដិសេធបទចោទថាញុះញង់ពលរដ្ឋប្រឆាំងយោធា

ម្ចាស់ស្ថានីយវិទ្យុរិទ្ធិសែន លោក សុខ ឧត្តម ត្រូវប៉ូលិសនាំខ្លួនចេញពីតុលាការខេត្តកំពង់ឆ្នាំងបន្ទាប់ពីសវនាការកាលពីថ្ងៃអង្គារ។ឃួន ណារីម

ខេត្តកំពង់ឆ្នាំង៖ ម្ចាស់ស្ថានីយវិទ្យុប្រចាំខេត្តកំពង់ឆ្នាំង លោក សុខ ឧត្តម ក្នុងសវនាការកាលពីថ្ងៃអង្គារ បានបដិសេធការចោទប្រកាន់ថាលោកបានញុះញង់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋក្នុងខេត្តនេះប្រឆាំងនឹងក្រុមយោធា ខណៈដែល សាលក្រមសំណុំរឿងរបស់លោកគ្រោងប្រកាសនៅថ្ងៃទី១៧ ខែវិច្ឆិកា ខាងមុខ។