កម្មករជាង១៦០០នាក់ មកពីរោងចក្រកាត់ដេរចំនួន២០៦ ឆ្លងជំងឺកូវីដ១៩

មន្ត្រីសុខាភិបាលកំពុងយកសំណាកកម្មករនៅសហគ្រាស ឌីន ហាន សម្រាប់ធ្វើតេស្តកូវីដ១៩ បន្ទាប់ពីកម្មករជាច្រើនមានវិជ្ជមានកូវីដ១៩ ថ្ងៃទី៨ ខែមសា ឆ្នាំ២០២១។ បញ្ញា ឆព័ណ្ណ

យោងតាម​មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ក្រ​សួង​ការងារ​បានឲ្យដឹងថា កម្មករ​រោងចក្រ​កាត់​ដេរ​ឆ្លងជំងឺ​កូវីដ១៩​​ មានចំនួន​ច្រើន​​ក្នុង​ចំណោម​ករណី​ឆ្លងសរុប​​នៅ​កម្ពុជា ដោយ​គិត​មក​ដល់ពេល​នេះ​មានកម្មករឆ្លងចំនួន ​១ ៦៧៣​នាក់ មក​ពី​រោង​ចក្រ​ចំនួន២០៦ ​ចាប់តាំង​ពី​ការ​ផ្ទុះ​រាល​ដាល​ក្នុង​ព្រឹត្តិ​ការណ៍សហគមន៍​​២០ កុម្ភៈ។ បន្ថែម​ពី​នេះ​កម្មករ​ជាង​១៧ ០០០​នាក់​ផ្សេង​ទៀត​កំពុង​ជាប់​ធ្វើ​ចត្តាឡីស័ក និង​តាម​ដាន​សុខភាព​បន្ទាប់ពី​បាន​ប៉ះពាល់​ផ្ទាល់ជា​មួយ​អ្នកវិជ្ជមាន​កូវីដ១៩​។​