អាជ្ញាធរស្រុកបាណន់បិទជាបណ្ដោះអាសន្នការដ្ឋានមួយកន្លែងដែលចាក់ដីរំលោភកម្មសិទ្ធិរដ្ឋ

អាជ្ញាធរស្រុកបាណន់ ចុះផ្អាកការសាងសង់ជាបណ្ដោះអាសន្ននៅក្នុងការដ្ឋានមួយកន្លែង។ រូបថត បាន ធារ៉ា

បាត់ដំបង៖ រដ្ឋបាលសាលាស្រុកបាណន់ ខេត្ដបាត់ដំបងបានចេញលិខិតសម្រេចឱ្យបុគ្គលឈ្មោះ ជឹម ភើយ ផ្អាកចាក់ដី និងសាងសង់ជាបណ្ដោះអាសន្ន ដោយសារមានពាក់ព័ន្ធនឹងការរំលោភបំពានដីរដ្ឋ។